Ragu-ragu
Aku telah berada di rumah temanku selama tiga hari. Dalam masa itu aku juga sering merenungkan kata-kata yang aku dengar dari mulut mereka. Bagiku mereka adalah orang-orang asing yang aku temui yang seakan selama ini mereka hidup di permukaan bulan. Kenapa tiada seorang pun yang memberitahu kami tentang mereka melainkan perkara-perkara buruk dan dusta sahaja. Kenapa aku mesti membenci dan mendengki mereka tanpa terlebih dahulu mengenal mereka. Mungkin ini adalah hasil dari fitnah-fitnah yang kami dengar tentang mereka, kononnya mereka menyembah Ali, menempatkan imam-imam mereka setaraf dengan Tuhan, mempercayai hulul (inkarnasi), menyembah batu selain dari Allah, dan mereka - seperti yang diceritakan oleh ayahku sepulangnya dari haji - mendatangi kuburan Nabi untuk melemparnya dengan berbagai kotoran dan najis lalu mereka ditangkap oleh kerajaan Saudi dan dihukum mati. Dan berbaga lagi tuduhan yang tidak dapat dimuatkan di sini.

Tidak hairanlah kalau kaum Muslimin mendengar ini lalu bersikap dengki kepada mereka bahkan membenci mereka dan mungkin juga memerangi mereka?!

Tetapi bagaimana mungkin aku dapat percaya pada fitnah-fitnah seperti itu sementara mata dan telingaku sendiri menyaksikan  lain dari itu semua. Kini aku telah berada di sekitar mereka lebih dari seminggu, namun tidak aku lihat atau aku dengar dari mereka kecuali kata-kata yang logik yang menembus akal fikiran tanpa hambatan sedikitpun. Bahkan cara mereka beribadah, solat, berdoa, akhak, dan sikap  hormat mereka kepada para ulama mereka sangat mengkagumkanku hatta aku sendiri berangan-angan untuk menjadi seperti mereka.

Aku masih bertanya-tanya benarkah mereka membenci Rasulullah SAWA? Setiap kali aku sebut tentang Muhammad untuk menguji mereka, serta merta mereka akan mengangkat suara menyebut salawat kepada Muhammad dan keluarganya.

Mula-mula aku fikir bahawa mereka mungkin berpura-pura tetapi dugaanku meleset setelah aku buka lembaran-lembaran buku mereka yang aku baca sedikit. Di dalamnya aku dapati sikap hormat dan memuliakan  Nabi lebih dari apa yang tertulis di dalam kitab-kitab kami sendiri. Mereka mengatakan bahawa Nabi itu maksum dalam segala hal, sama ada sebelum baginda diutus sebagai Nabi atau selepas diutus. Sementara kita Ahlul Sunnah Wal-Jamaah mengatakan bahawa Nabi maksum hanya di dalam menyampaikan al-Qur'an sahaja. Selebihnya baginda adalah manusia biasa yang juga bersalah. Seringkali  kita juga berdalih atas kesalahannya dengan membenarkan tindakan atau pendapat sebahagian sahabat. Kita banyak mempunyai contoh-contoh dalam hal ini. Namun orang syiah menolak mengatakan bahawa Rasulullah SAWA melakukan kesalahan sementara sahabat benar semata-mata. Nah, bagaimana mungkin aku aka mempercayai bahawa orang-orang syiah membenci Nabi SAWA?

Suatu hari aku bercakap kepada temanku dan memintanya bersumpah agar menjawab soalan-soalanku dengan tegas. Antara lain:
"Kalian (orang syiah) meletakkan Ali RA pada kedudukan para nabi, setiap kali aku dengar kalian menyebut nama Ali, maka kalian akan mengiringkannya dengan sebutan alaihis-salam."

"Ya, memang benar kami mengucapkan alahis-salam setiap kali kami menyebut nama Ali atau para Imam dari keturunannya. Itu tidak bererti bahawa mereka adalah para nabi. Mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAWA dan keluarganya di mana Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salawat kepadanya. Dengan demikian maka boleh juga kita ucapkan kepada mereka alahi-mussolatu wa-salam."

"Tidak, ya akhi. Kami hanya mengkhususkan salawat dan salam  kepada Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya sahaja. Ali dan anak-anaknya RA tidak termasuk dalam kategori ini."

"Aku harap anda perlu membaca lebih banyak lagi agar dapat mengetahui hakikat yang sebenarnya."

"Kitab apa yang mesti aku baca, ya akhi. Bukankah anda yang mengatakan  bahawa kitab-kitab karya Ahmad Amin tidak hujah kepada syiah. Demikian juga kitab-kitab syiah tidak hujah kepada kami dan tidak dapat dipegang. Bukahkah kitab-kitab Nasrani yang dipegang mengatakan bahawa Isa AS pernah mengatakan dirinya,"Sesungguhnya aku adalah anak Allah...."Sementara al-Qur'an - kitab yang paling benar - menuliskan kata-kata Isa bin Maryam..." Aku tidak katakan kepada mereka kecuali apa yang Kau perintahkan aku bahawa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian."

"Baik. Sungguh baik. Apa yang aku inginkan hanya ini, yakni penggunaan akal dan logik serta berhujah dengan al-Qur'an al-Karim dan Sunnah  yang sahih selagi kita sebagai orang-orang Muslimin. Seandainya percakapan kita dengan orang-orang Yahudi atau Nasrai, maka hujah kita akan lain lagi bentuknya."

"Lalu di kitab manakah aku akan dapatkan kebenaran. Setiap pengarang, setiap puak dan setiap madzhab mengaku dirinya di atas jalan yang benar."

"Aku akan berikan kepadamu suatu dalil yang nyata di mana semua kaum Muslimin dalam berbagai madzhab dan puak tidak akan berselisih tentangnya. Sayangnya anda juga tidak mengetahuinya. Dan katakanlah, Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan."

Apakah anda pernah membaca tafsir ayat berikut:
"Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat  ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian  ke atasnya dan ucapkanlah salam (Al-Ahzab: 56). Para ahli tafsir, sunnah dan syiah meriwayatkan bahawa sahabat datang kepada Nabi SAWA dan bertanya: ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu tetapi kami tidak tahu bagaimana cara mengucapkan  salawat kepadamu. Kemudian baginda menjawab - katakanlah, ya Allah, kirimlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad (Allahumma Solli 'ala Muhammad wa-ali Muhammad) sebagaimana kau kirimkan salawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim di alam semesta. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Dan jangan kalian ucapkan salawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu salawat yang terputus. Baginda menjawab: kalian mengucapkan salawat kepada Muhammad namun setelah itu kalian diam. Sesungguhnya Allah itu Maha Sempurna dan tidak menerima melainkan yang sempurna juga."

Itulah kenapa para sahabat dan generasi berikutnya tahu bagaimana cara mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAWA secara sempurna. Hinggakan Imam Syafie pernah berkata di dalam sebuah syairnya:

"Wahai keluarga Rasulullah mencintai kalian adalah fardhu dari Allah
di dalam al-Qur'an yang diturunkanNya
sudah cukup suatu keagungan bagi kalian
siapa yang tidak bersalawat kepada kalian
maka tiada akan sah solatnya."
Kata-kata ini benar-benar mengetuk telingaku dan menembus jauh ke dalaman hatiku. Aku dapati suatu reaksi yang positif berlaku dalam jiwaku. Secara jujur harus aku akui bahawa aku pernah membaca tulisan serupa itu dalam sebuah buku. Tetapi aku tidak ingat nama kitab itu secara pasti. Aku katakan kepadanya bahawa ketika kami mengucapkan salawat kepada Nabi kami juga mengucapkan salawat kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Kami tidak mengkhaskan salam kepada Ali seperti yang dilakukan oleh orang-orang syiah.

"Apa pendapatmu tentang Bukhari? Apakah beliau orang syiah?", tanyanya kepadaku.
"Beliau adalah seorang Imam yang agung dari kalangan Ahlul Sunnah Wal-Jamaah, Kitabnya adalah kitab yang paling sahih selepas kitab Allah."

Kemudian beliau berdiri dan mengambil kitab al-Bukhari dari perpustakaannya. Di carinya halaman yang diinginkannya lalu diberikanya kepadaku untuk dibaca. Isinya:"Diriwayatkan oleh Fulan bin Fulan dari Ali alahis-salam. Melihat ini mataku tidak percaya sama sekali. Aku terkejut bahkan ragu-ragu apakah benar kitab ini adalah kitab Sahih Bukhari. Berkali-kali aku lihat halaman dan nama buku ini apakah benar ianya adalah Sahih Bukhari. Ketika temanku ini merasakan keraguan-keraguanku, maka ia ambil kitab tersebut dari tanganku dan dibukanya lagi halaman lain. Isinya: diriwayatkan oleh Ali bin Husayn alaihimas-salam. Waktu itu juga jawapanku kepadanya hanyalah mengucapkan kalimah Subhanallah. Kemudian beliau meninggalkanku dan keluar.

Aku terus berfikir dan mengulangi membaca halaman-halaman yang ditunjukkannya padaku. Aku teliti cetakan mana yang mengeluarkan kitab ini. Aku dapati ia dicetak oleh Syarikat "al-Halabi dan Anak-anak" di Mesir.

Ya Ilahi! Kenapa aku mesti membantah dan bersikap sombong. Dia telah memberikanku suatu hujah yang nyata dari kitab yang paling sahih di sisi kami. Bukhari pasti bukan seorang syiah. Beliau adalah di antara imam-imam Ahli Sunnah dan ahli hadith mereka yang agung. Apakah aku mesti menyerah pada kebenaran ini, yakni mengatakan alaihis-salam ketika menyebut nama Ali. Tetapi aku takut akan hakikat ini, mengingatkan mungkin ada hakikat lain yang menyusul yang tidak ingin aku akui. Aku telah kalah hujah di hadapan temanku ini sebanyak dua kali. Aku telah mengendurkan kepercayaanku tentang kesucian Abdul Kadir al-Jailani dan aku menerima bahawa Musa al-Kazim adalah lebih utama darinya. Aku juga menerima kenyataan bahawa Ali patut menerima kelayakan alaihis-salam. Tetapi aku tidak mahu menerima kekalahan yang lain. Aku yang sebelum ini dikenal di Mesir sebagai seorang alim, bahkan ulama-ulama al-Azhar memuji kehebatanku, tibaa-tiba hari ini aku dapati diriku kalah dan tidak berdaya. Dari siapa? Dari mereka yang sebelum ini dan sampai sekarang masih aku percayai sebagai puak yang salah. Aku tidak terbiasa mengetahui bahawa kalimat syiah adalah identik dengan cacian.

Sungguh ini adalah sikap sombong dan ego, rasa taasub dan membantah. Ya Allah, bimbinglah aku. Bantulah aku di dalam menerima kebenaran walau itu pahit. Ya Allah, bukalah pandangan mata dan hatiku. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Jadikanlah aku di antara orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran, lalu kurniakan kepada kami untuk mengikutinya. Perlihatkanlah juga kepada kami kebatilan, lalu kurniakan kami untuk menghindarinya.

Sambil membaca-baca doa ini kami kembali pulang ke rumah. Sambil tersenyum beliau berkata: semoga Allah membimbing kami  dan anda serta semua kaum Muslimin. Allah telah berfirman di dalam KitabNya:"Dan sesiapa yang berjuang di jalan Kami, maka Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik(Al-Ankabut:69).
Kalimah berjuang di dalam ayat ini bermaksud mengkaji ilmu yang mungkin akan menbawa kepada suatu kebenaran. Dan Allah SWT akan membimbing kepada kebenaran bagi mereka yang mencari kebenaran itu sendiri.