Teman Diskusi

Perubahan itu adalah bermulanya suatu kegembiraan jiwa. Aku rasakan jiwaku yang tenang dan dada yang lapang atas madzhab-hak yang aku temukan ini atau katakanlah agama Islam yang tulen yang tiada keraguan sama sekali. Aku sungguh berbahagia dan bangga atas nikmat, petunjuk dan bimbingan yang Allah limpahkan kepadaku. Dan aku tidak dapat berdiam diri atau menyembunyikan apa yang sedang bergolak di dadaku. Aku katakan kepada diriku: aku mesti ungkapkan kebenaran ini kepada orang-orang lain juga. Firman Allah:"Adapun tentang nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah". Sementara ini adalah nikmat yang paling agung di dunia dan di akhirat". Orang yang diam atas kebenaran adalah syaitan yang bisu", dan tiada sesuatu selain dari yang hak melainkan kesesatan semata-mata.

Yang menambahkan keyakinanku lagi untuk menyebarkan kebenaran ini adalah kedudukan Ahlul Sunnah Wal Jamaah yang tidak berdosa itu. Mereka mencintai Rasulullah dan Ahli Baytnya. Bagi mereka cukup dihilangkan tabir yang telah ditenun oleh sejarah sahaja, agar mereka ikut yang haq. Dan ini berlaku pada diriku sendiri. Allah berfirman:"Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatNya atas kamu, maka telitilah.."(An-Nisa':94)

Suatu hari aku menjemput empat temanku yang sama-sama mengajar di kolej. Dua dari mereka mengajar subjek pendidikan agama, yang satu lagi mengajar subjek bahasa Arab, dan yang terakhir guru dalam bidang falsafah Islam. Mereka bukan dari Qafsah, tetapi dari Tunis, Jammal, dan Soseh. Aku ajak mereka untuk sama-sama mengkaji subjek yang penting ini. Aku beritahu mereka bahawa aku tidak mampu memahami sebahagian makna (nas) dan ragu-ragu dalam sebahagian masalah. Mereka pun menerima jemputanku dan bersedia untuk datang ke rumah setelah tamat waktu kerja.

Aku biarkan mereka membaca kitab al-Muruja'at di mana pengarangnya menulis berbagaia perkara yang aneh dan asing di dalam agama. Tiga dari mereka telah menghabiskan buku itu dan yang satu lagi, guru yang mengajar subjek bahasa Arab, telah menarik diri setelah hadir empat atau lima kali majlis yang kami adakan. Beliau berkata: orang-orang barat kini telah sampai ke bulan, sementara kalian masih membahas tentang perkara khilafah Islamiyyah!!!

Setelah satu bulan mengkaji maka tiga dari mereka telah mengikut madzhab Syiah ini. Dan aku telah banyak membantu mereka untuk dapat sampai kepada kebenaran itu dari jalan yang paling dekat, mengingatkan bahawa pengajianku dulu memakan masa bertahun-tahun lamanya telah memberikan aku pengetahuan yang cukup banyak dalam bidang ini.

Aku merasakan betapa manisnya hidayah Allah. Aku sangat optimis dengan masa depan madzhab ini. Setiap kali aku mengajak sebahagian teman-teman dari Qafsah, dan mereka yang hadir di majlis-majlisku di masjid, atau mereka yang mempunyai hubungan denganku kerana tarekat sufi yang sama serta sebahagian murid-muridku yang sering menemaniku, semua mereka menyahuti ajakanku. Sehingga dalam masa satu tahun sahaja bilangan kami yang mewila'(ikut) Ahlul Bayt cukup ramai. Kami mewila' kepada mereka yang mewila' Ahlul Bayt dan memusuhi mereka yang memusuhi Ahlul Bayt. Kami bergembira di hari-hari raya mereka, sebagaimana kami juga bersedih di hari-hari Asyura dan mengadakan majlis-masjlis tazkiyah.

Surat pertamaku yang membawa berita kesyiahanku kepada Sayyid al-Khui dan Sayyid Muhammd Baqir as-Sadr adalah suratku sempena Hari Raya Eidul Ghadir. Waktu itu untuk pertama kalinya kami merayakan hari itu di Qafsah. Perkara kesyiahanku dan aktivitiku mengajak orang ikut madzhab  Syiah keluarga Rasul ini telah diketahui oleh kalangan masyarakat khusus dan umum. Maka mulalah berbagai tuduhan dan fitnah yang dilemparkan kepadaku. Mereka bilang aku adalah mata-mata Israel yang bekerja menggoyangkan agama masyarakat; aku mencaci sahabat dan sumber fitnah serta lain-lainnya.

Di ibu kota Tunisia aku menghubungi dua temanku Rasyid al-Ghannusyi dan Abdul Fattah Moro. Penentangan mereka terhadapku sangat keras sekali. Di dalam suatu perbincangan kami di rumah Abdul Fattah, aku berkata bahawa sewajarnya kita sebagai kaum Muslimin merujuk kitab-kitab kita dan mengulangkaji sejarah kita. Aku ambil contoh kitab Sahih Bukhari misalnya yang memuatkan berbagai perkara yang bertentangan dengan akal dan agama. Tiba-tiba saja emosi mereka melonjak sambil berkata kepadaku: siapa anda sehingga boleh mengkritik Bukhari? Aku berusaha dengan berbagai upaya untuk menyakinkan mereka supaya dapat membahas berbagai perkara. Tetapi mereka menolak dan berkata: jika anda telah ikut Syiah maka jangan syiahkan kami. Kami memikul sesuatu yang lebih penting lagi dari itu, yakni menentang pemerintahan yang tidak melaksanakan Islam. Aku bertanya apa faedahnya jika kalian dapat berkuasa. Mungkin kalian akan melakukan sesuatu yang lebih dari mereka selagi kalian tidak mengetahui kebenaran Islam ini. Bagaimanapun pertemuan kami itu berakhir dengan rasa saling jengkel.

Setelah itu bertambahlah tuduhan dan fitnah terhadap kami dari pihak sebahagian pengikut Ikhwan Muslimin yang waktu itu belum kenal Harakah al-Ittijah al-Islami. Mereka sebarkan fitnah mengatakan yang aku adalah agen kerajaan yang berkerja memporak-perandakan agama kaum Muslimin sehingga mereka lupa akan perjuangan pokok mereka: menentang pemerintahan.

Mulalah aku mengasingkan diri dari pemuda-pemuda yang aktif dalam Ikhwan Muslimin dan dari Syaikh-syaikh yang ikut tarekat sufi. Dalam masa tertentu akhirnya kami hidup terasing dan sangat sukar di sekitar kampung kami dan di sekitar saudara-mara kami sendiri. Tetapi Allah SWT akhirnya menggantikan kepada kami dengan orang-orang yang lebih baik dari mereka. Sebahagian pemuda-pemuda dari berbagai kota datang kepada kami dan bertanya tentang kebenaran ini. Aku berusaha sebaik mungkin menjawab soalan-soalan mereka sehingga sejumlah mereka dari ibu kota Qairawan, Souseh, dan Sayyidi Bu zeid ikut madzhab  yang haq ini.

Di dalam perjalananku ke Iraq di suatu musim panas, aku singgah ke Eropah. Di sana aku berjumpa dengan sebahagian teman-teman di Perancis dan Belanda. Di sana juga aku berbincang tentang perkara ini dengan mereka sehingga mereka mendapat hidayah Allah ini. Alhamdulillah atas semua ini.

Betapa gembiranya hatiku ketika berjumpa dengan Sayyid Muhammad Baqir as-Sadr di Najaf al-Asraf. Waktu itu sekumpulan ulama berada di sekelilingnya. Sayyid Sadr memperkenalkanku kepada mereka dan mengatakan bahawa aku adalah benih Ahlul Bayt Nabi di Tunisia. Beliau juga bercerita bahawa beliau menangis terharu ketika membaca suratku yang membawa berita tentang perayaan kami atas Eidul Ghadir untuk pertama kalinya serta keluhanku akan berbagai derita, tuduhan dan fitnah yang dilemparkan kepada kami di Tunisia.

Sayyid berkata antara lain:"Mesti menanggung semua derita ini kerana jalan Ahlul Bayt sukar dan sulit. Pernah seorang datang kepada Nabi dan berkata:"Ya Rasulullah aku mencintaimu" Rasulullah menjawab:"Maka bersedialah akan banyaknya ujian". Katanya lagi:"Aku juga mencintai anak pamanku Ali". Rasulullah menjawab:"Maka bersedialah akan banyaknya musuh."Katanya lagi:"Aku mencintai Hasan dan Husayn". Jawab Nabi:"Maka bersedialah akan kefakiran dan banyaknya ujian".Apa yang telah kita berikan di dalam menyeru jalan kebenaran ini, di mana Abu Abdillah Husayn AS telah mengorbankan nyawanya, keluarganya dan anak keturunannya serta sahabat-sahabatnya. Begitu juga Syiahnya di sepanjang sejarah dan sehingga kini masih terus membayar dengan harga yang mahal lantaran wila' mereka kepada Ahlul Bait. Maka sudah semestinya ya akhi menanggung sedikit kesusahan dan pengorbanan di dalam jalan yang hak ini. Kalau seseorang mendapatkan hidayah Allah lantaran usahamu maka itu lebih baik bagimu dari dunia dan seisinya.

Syed Sadr juga menasihatkan ku agar tidak menyendiri dan bahkan lebih mendekat pada saudara-saudaraku Ahli Sunnah setiap kali mereka berusaha menjauhiku. Beliau juga menyuruhku agar solat  di belakang mereka sehingga tidak terputus tali hubungan antara sesama, mengingat mereka adalah orang-orang yang tak berdosa. Mereka adalah korban sejarah dan propaganda murahan. Dan manusia adalah musuh kejahilan.

Syed Khui  juga menasihatiku hampir sama. Begitu juga Syed Muhammad Ali Thabathabai al-Hakim yang sentiasa menyurati kami dengan nasihat-nasihatnya yang banyak membimbing perjalanan saudara-saudara Syiah kami di sana.

Begitulah akhirnya aku seringkali berziarah ke Najaf al-Asyraf dan sempena mengunjungi ulama-ulama di sana di dalam berbagai sempena. Aku berazam untuk menggunakan masa cuti musim panasku setiap tahun di "pangkuan"  Imam Ali; serta menghadiri pelajaran-pelajaran Syed Muhammad Baqir as-Sadr yang banyak sekali bermenafaat bagiku. Aku juga berazam untuk menziarahi tempat-tempat suci Imam dua belas. Dan Allah telah mencapaikan cita-citaku itu hatta makam Imam Redha sekalipun yang terletak di Masyhad, suatu negeri yang berhampiran dengan perbatasan Rusia di Iran. Di sana juga aku berkenalan dengan berbagai ulama yang agung sambil banyak belajar dari mereka.

Syed Khui, marja' yang kami taklid, juga memberiku izin untuk menggunakan wang khumus dan zakat yang kami terima, serta menggunakannya untuk kepentingan syiah-syiah yang ada di sekitar kami seperti keperluan buku dan sebagainya. Di sana aku juga telah mendirikan suatu perpustakaan yang menghimpun buku-buku rujukan serta berbagai buku dari kedua mazhab. Nama perpustakaan itu adalah Perpustakaan Ahlul Bait a.s. Dan Alhamdulillah telah banyak memberi faedah kepada orang ramai.

Allah juga telah menambah kegembiraan dan kebahagiaan kami berlipat ganda. Sekitar lima belas tahun yang lalu, Allah telah takdirkan nama jalan tempat tinggalku sebagai Jalan Imam Ali Bin Abi Thalib a.s. Nama jalan ini telah dipersetujui oleh ketua kampung Qafsah. Aku pun tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasihku kepada ketua kampung itu, seorang yang cukup kuat berpegang dengan agama dan memiliki rasa cinta yang dalam terhadap Imam Ali a.s. Lalu kuberikan kepadanya kitab Dialog Sunnah Syiah, yang kemudian dia tunjukkan rasa cintanya dan sikap hormatnya yang lebih dalam terhadap kami. Semoga Allah membalas kebaikannya ini dengan setimpal dan mencapaikan apa yang dicita-citakannya.

Sebahagian orang-orang yang menaruh rasa dendam berusaha mengubah nama jalan ini, namun Allah menginginkannya tetap ada dan kekal. Begitulah sehingga surat-surat yang datang kepada kami dari segenap penjuru dunia menggunakan nama jalan Imam Ali bin Abi Thalib a.s. , yang kerana namanya maka kota kami yang indah dan nyaman diberkati.

Berpandukan pada nasihat-nasihat para Imam Ahlul Bait a.s. dan ulama-ulama di Najaf, maka kami sentiasa mendekat pada saudara-saudara kami dari berbagai mazhab yang lain. Kami juga ikut solat berjemaah bersama mereka. Dengan itu maka ketegangan terasa lebih reda; dan kami juga berhasil meyakinkan sebahagian pemuda-pemuda di sekitar dari soalan-soalan mereka tentang  cara solat, wudhu' dan akidah kami.