AL-MAWADDAH FIL-QURBA

Koleksi perbahasan Ilmiah Tentang Mazhab Ahlul Bayt as

Senarai buku-buku mazhab Ahlul Bayt as untuk anda baca secara percuma dalam format PDF boleh diakses di sini. Artikel ilmiah boleh diakses di sini.

 1. Manakah yang benar di antara dua hadis tersebut; “Kitabullah wa Itrati AhlaBaiti atau Kitabullah wa Sunnati”? - 02/09/2018 01:23:42 PM [904] Baca seterusnya »
 2. Kedudukan Al-Quran dalam Mazhab Islam Syiah - 19/02/2018 01:52:32 PM [762] Baca seterusnya »
 3. Tuduhan Sunni Terhadadap Syiah,Ternyata Sunni Pembohong Besar - 23/12/2017 08:01:38 PM [995] Baca seterusnya »
 4. Telaah Terhadap 700 Pembuat Hadis Palsu Maudhu’ - 14/10/2017 01:16:40 PM [866] Baca seterusnya »
 5. Benarkah Yazid bin Mu’awiyah Tidak Terlibat Dalam Pembunuhan Husain bin Ali AS? - 07/10/2017 05:29:56 PM [810] Baca seterusnya »
 6. Wasiat Muawiyah Kepada Yazid Agar Membunuh Imam Husayn AS - 07/10/2017 05:15:55 PM [861] Baca seterusnya »
 7. Sejarah Berdarah Kaum Wahabi-Salafy Atas Kuburan Al-Baqi - 07/10/2017 11:57:29 AM [804] Baca seterusnya »
 8. Meluruskan Prasangka Tradisi Asyura (10 Muharram) - 02/10/2017 05:45:39 PM [746] Baca seterusnya »
 9. Hari Asyura: Perintah Menangis Untuk Imam Husayn as - 24/09/2017 03:30:56 PM [835] Baca seterusnya »
 10. Pesanan Haji Ayatollah Khamenei 2017 - 31/08/2017 01:25:52 PM [775] Baca seterusnya »

  Selanjutnya »: 1 2 3 4 [Next] [Last Page]


  Sila baca perbahasan di bawah ini. Ia telah diakses 1274 kali. Pemalsuan Kitab Syiah: Kasyful Asrar

  Pemalsuan Kitab Syiah: Kasyful Asrar

  Pemalsuan kitab-kitab Syiah, bagi tujuan mendiskreditkan Mazhab ini dan para penganutnya, bukanlah satu agenda baru dikalangan musuh-musuh Islam. Malah ia adalah satu gerakan terancang pihak musuh Islam, di dalangi oleh CIA dan Mossad serta anak angkat mereka, puak Wahabi. Antara kitab yang mereka palsukan, adalah karangan Imam Khomeini(rh), Kasyful Asrar, yang sejak kebelakangan ini, kerap menjadi hujah puak Nasibi bagi membuktikan kesesatan Syiah.

  Posting dan Komen Para Nasibi (Golongan yang menentang Ahlul Bayt as)

  Sekarang mari kita lihat antara posting dan komen yang saya terima di web ini, dan yang berlegar di dunia maya, yang dikatakan bersumber dari Kitab Kasyful Asrar berkaitan para Sahabat Nabi(sawa), Al Qur’anul Karim dan terhadap Imam- Imam Ahlulbayt(as):

  1. Mereka (para sahabat Nabi) tiada lain hanya dunia yang mereka cari dan haus kekuasaan yang menjadi motif mereka dan bukanlah Al Qur’an semata-mata sebagai alat untuk mewujudkan niat-niat mereka yang buruk dan dengan mudah membuat mereka membuang ayat-ayat itu dari Al Qur’an dan juga membuat mereka mengubah-ubah dan menghilangkannya, sehingga kehinaan terhadap Al Qur’an dan kaum Muslimin dapat berlanjutan hingga Hari Kiamat. Tuduhan (perubahan kitab Taurat dan Injil) yang mereka (kaum Muslimin) tuduhkan kepada Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah menjadi satu ketetapan atas mereka (kaum Muslimin) sendiri. (Kasyful Asrar, Al-Khumaini, hlm 114). 

  Demikianlah, dengan tegas Khomeini menyatakan kepercayaannya, bahawa sahabat-sahabat Nabi itu durhaka dan jahat, yang tujuan mereka hanya mencari dunia dan gilakan kekuasaan sehingga mengubah-ubah Al Qur’an dan membuang banyak ayatnya, yang mengakibatkan hilangnya Qur’an yang asli untuk selama-lamanya. Malah Khomeini membela Yahudi dan Nashara dan mengatakan, bukan Taurat dan Injil sahaja yang telah berubah, tidak terkecuali Al Qur’an juga turut diubah oleh para Sahabat Nabi, demikianlah kenyataan Khomeini. Sesudah membaca tulisannya, adakah masih wujud sesuatu keraguan lagi bahawa apa yang dikatakan Khomeini itu adalah “kesesatan dan kekafiran yang nyata ?”

  Selanjutnya mereka mempersembahkan pula pandangan Imam Khomeini terhadap Rasulullah(sawa)

   

  2. Dan telah menjadi nyata, sekiranya Nabi benar-benar menyampaikan perintah mengenai “IMAMAH” sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan berdaya upaya untuk hal itu, niscaya tidak akan timbul di negeri-negeri Islam semua perselisihan, pertengkaran dan peperangan itu, dan tidak akan timbul pertentangan dalam pokok agama mahupun cabangnya.(Kasyful Asrar, hlm.155). 

   

  Tuduhan Imam Khomeini berdusta atas nama Allah :

  3. Dengan Imamah-lah agama menjadi lengkap dan misi menjadi sempurna. (Kasyful Asrar, hlm.145).

  Padahal Allah berfirman :

  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا

  Ertinya :

  “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.” (Al-Maidah, ayat 3).

   

  Pemalsuan Kitab Kasyful Asrar Karya Imam Khomaini

   

  Menanggapi tulisan-tulisan ini, saya tertanya-tanya samada mereka yang mengedar dan mempostkan bahan ini membaca dengan sendiri kitab karya Imam Khomaini atau mereka hanya copy paste secara buta dari suatu tempat yang lain.

  Kitab Kasyful Asrar karya Imam Khomaini

  Kitab ini ditulis untuk menanggapi buku berjudul Asrar Umruha alfu ‘Am, buku ini ditemukan telah dipalsukan oleh kelompok konspirasi (yang sudah saya sebutkan diatas)  dan buku palsu ini telah dimanfaatkan secara sempurna oleh kelompok konspirasi untuk menyerang Imam Khomaini dan Syi’ah diantaranya kemudian diterbitkan buku  berjudul Ma’al ‘Khomaini fi kasyfi Asrarihi karya Dr Ahmad Kamal ,  Sa’id Hawwa juga menulis buku berjudul Al Fitnat-ul Khumayniyah(diterbitkan pula ke bahasa Indonesia). Sa’id Hawwa juga bekerjasama dengan Dr Abdul Mun’im Namer serta organisasi Konferensi Islam Rakyat Iraq menerbitkan buku berjudul Fadhlalh Ul Khumainiyah .

   

  Maha suci Allah, konspirasi tersebut akhirnya terbongkar dan yang membongkarnya bukanlah orang lain, melainkan dari kalangan Ahlu Sunnah sendiri, Dr Ibrahim Ad Dasuki Syata, seorang professor dan Pengarah bahagian bahasa dan sastera timur Universiti Kaherah, yang berjaya menyelesaikan tindakan jenayah kelompok konspirasi ini. Dr Ibrahim Ad Dasuki Syata  kemudian melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki  nama baik Ahlu Sunnah.

   

  Penemuan beliau di antaranya : Kitab Kasyful Asrar dipalsukan di Jordan  oleh penerbit bernama  Dar Ammar It Thaba’an wa-n ‘Nasr. Buku ini dikatakan diterjemah oleh Dr. Muhammad al Bandari yang ternyata setelah diteliti nama ini tidak wujud. Kemudian tercantum pula nama Sulaim al Hilali  (komentator) dan terakhir Prof Dr Muhammad Ammad al Khatib.  Buku ini telah dipalsukan dari karya aslinya dengan begitu buruknya, untuk mengetahui bagaimana kelompok konspirasi ini memalsukan kitab Imam Khomaini tersebut silahkan membaca di Kasyful Asrar Bayna  if shlihi al farisy wat tarjamah al urdaniyah karya Dr Ibrahim Ad Dasuki Syata, dalam kitab itu Dr Dasuki sata menjelaskan secara detail per kata pemalsuan kelompok Ahlu Sunnah pro konspirasi.

   

  Pada kesempatan ini,saya akan menyajikan tulisan Dr Ibrahim ad Dasuki Syata yang membongkar kejahatan terhadap karya Imam Khomaini Kasyful Asyrar. Tulisan ini diambil seluruhnya dari buku yang sudah dialih Bahasa ke bahasa Indonesia yang berjudl KASYFUL ASRAR KHOMAEINI antara bahasa Arab dan Bahasa Parsi karya Dr Ibrahim Ad Dasuki Syata Diterbitkan oleh Yayasan As Sajjad Jakarta.

   

  Bantahan Dr Ibrahim Ad Dasuki Syata Atas Pemalsuan Kasyful Asrar Khomeini

  Teks Surat Tuntutan

  Kepada

  Al Ustadz Dr Sa’ad Muhammad Al Hajarsy

  Assalamu’alaikum Wr Wb

  Saya tidak bermaksud untuk anda lebih mengutamakan surat ini sahaja, saya bermaksud membicarakan tentang buku Kasyful Asrar, karya Ayatullah Khomeini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Jordan pada tahun 1987. Untuk pembahasan ini  saya mempercayai kepada anda kerana saya tidak yakin bahawa selain anda ada majalah lain, yang saya percaya mampu untuk menerbitkan seaslinya, tanpa pengurangan  atau perubahan, sedikit mahupun banyak.

  Kepada anda, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan sebelumnya atas apa yang saya harapkan dan saya percaya tentang pentingya surat ini. Barangkali belum ada sebuah buku dalam beberapa tahun terakhir yang begitu membuat heboh  sebagaimana buku terakhir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, buku tersebut adalah  “Kasyful Asrar” karya Ayatullah Khomeini yang diterbitkan oleh Dar Ammar Lin Nasyr wat Tauzi’ di Amman tahun 1987.

  Buku terjemahan itu di mukaddimahi oleh seorang sarjana besar hukum Islam, yang bernama Ahmad Al Khathib,  dalam prakata bukunya beliau menulis, (bahwa syiah)  berdasarkan ucapan Khomeini meyakini tentang langgengnya jiwa setelah kemusnahan jasad, yang ini merupakan suatu kepercayaan tentang kehidupan semula (incarnation) roh, dan menafikan akan suatu pengingkaran terhadap hari kebangkitan dan hisab, bahawa ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum Syiah telah membuat mereka menjadi musyrik dan kecintaanya kepada Ahlul Bayt adalah suatu penghancuran terhadap Tauhid, bahawa Ayatullah Khomeini yang meninggal pada tahun 1989 itu adalah orang pertama yang mengeluarkan pendapat tentang Al Bada.

  Sesungguhnya permasalahan keyakinan Syi’ah itu sudah menjadi pembicaraan  tersendiri,  masing-masing golongan Islam seperti  Syiah, Sunni, Mu’tazilah, Murjiah dan Qadariyah sudah banyak diketahui. Siapapun orangnya – tidak seharusnya seorang guru syariah – dapat dengan mudah menhukum prinsip-prinsip masing-masing cukup hanya dengan membuka sebuah buku eksiklopedia ilmu kalam karya Syahrastani, atau Ibnu Hazm, atau al Baghdadi atau Al Asy’ari untuk menelaah sejarah permasalahan itu.

  Sayang sekali, Ahmad Al Khathib  telah menafsirkan kata-kata dengan bersandar pada terjemahan yang salah, ia menyandarkan pada terjemahan yang tidak sesuai aslinya, yang menyebutkan bahawa Imam Khomeini  telah  mencaci maki  sahabat dan Rasul. Meskipun buku terjemahan yang keliru ini diberi komentar oleh seorang Ustaz Syari’ah,  maka kita harus  menyatakan, tidak ikut campur dan mengikuti cara-caranya yang kurang sopan.

  Sepanjang pengamatan saya, buku terjemahan itu telah mendapat tanggapan dari orang-orang yang saya katakan ” tidak penting”, mereka bermaksud untuk merobohkan Islam (Syiah) dengan cara menjatuhkan pemikiran Ayatullah Khomeini, kerana sudah tidak mungkin menjatuhkan Khomeini, lantaran orang itu sekarang telah menghadap Tuhannya. Asas persoalanya di sini  sebetulnya adalah persoalan ilmiah, yakni pemalsuan penterjemahan, yang sudah tentu memerlukan penuntut umum , dan persoalan ini bukan masalah perbezaan sejarah, tetapi masalah pemalsuan,  oleh kerana itu yang diperlukan adalah seorang jaksa saja, untuk menuntut kes pemalsuan atas Kasyful Asrar Khomeini.

  Oleh kerena buku terjemahan ini telah menjadi sumber perpecahan yang menjurus konflik, atas sebab buku terjemahan itu telah memancing orang berteriak-teriak mengutuk Revolusi Islam Iran dan pemimpinnya, dan seterusnya menjadi sumber untuk menghakimi Khomeini, beberapa buku telah diterbitkan untuk merespon buku yang dipalsukan itu, antara lain : Ma’al Khomaini Fi Kasyfi Asrarihi oleh Dr Ahmad Kamal Sya’st, “At Finat-Ul Khumainiyah oleh Sa’id Hawwa dan enam artikel yang berbeda-beda yang ditulis oleh pemikir Islam dibawah pimpinan Dr Bisyar Ma’ruf dalam buku yang berjudul Fadhlaih-Ul Khumainiyah,  yang kemudian diterbitkan oleh Organisasi Konfrensi Islam Rakyat Iraq.

  Yang mendorong saya untuk membahas masalah ini adalah artikel yang diterbitkan oleh sebuah surat khabar (edisi Februari 1989) yang ditulis oleh Abdul Mun’im Namer, ketika dunia Islam seluruhnya merasa terhina oleh kekurang ajaran Salman Ruhsdi yang mengigaukan penghinaan terhadap Islam, Qur’an dan Nabi SAWW dalam bukunya (Ayat-Ayat Setan). Tiba-tiba Dr Namer datang sambil menuntut agar kecaman terhadap Salam Rushdi dikurangi, dan ia meminta agar umat Islam mengalihkan sebahagian kemarahannya kepada Ayatullah Khomeini,  karena Khomeini dalam bukunya “Kasyful Asrar” itu  telah mencaci maki sahabat Nabi beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang dilakukan Salman Rushdi, dan ia memberikan  gelaran kepada Abu Bakar dan Umar dengan sebutan “Dua berhala Qurasy”.

  Saya masih mampu untuk mengingati, saat saya mempersiapkan buku ” Revolusi Iran : Akar-akar dan Idiologinya”,  saya membaca buku asli Kasyful Asrar  yang masih dalam bahasa Parsi, saya tidak  pernah membaca pembohongan  sebagaimana yang disebutkan oleh Dr Abdul Mun”im Namer. Untuk memastikan, saya merujuk kembali pada buku itu, dan ternyata tidak saya dapati teks yang telah mengundang kemarahan penulis buku itu. Akhirnya, dalam hati saya katakan, kalau begitu, sumber permasalahan ini menjadi tanggungjawab penuh penerjemah dari bahasa Parsi ke bahasa Arab.

  Setelah melakukan penelitian pada buku terjemahan yang berbahasa Arab dan membandingkan dengan buku aslinya yang berbahasa Parsi, saya telah dapat mengungkap rahsia pemalsuan buku terjemahan Arab itu, yakni :

  1. Saya dapatkan dari Profesor syari’ah itu sendiri, yang kata-katanya tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan sejarah  Islam

  2. Saya dapatkan tulisan-tulisan baru, yang tidak pernah ada dalam buku-buku dan buku aslinya.

  Dalam buku itu, saya dapati seorang pemberi catatan pinggir – bernama Sulaim Al Hilaly – ia telah menganggap Abu Ali Ibnu Sina (Ibnu Sina-pen), sebagai bukan seorang muslim,  ia menuduh Ibnu Sina sebagai “Mulhid” (ataeis), qaramithah dan kebatinan  (Kasyful Asrar terjemahan Bahasa Arab yang di palsukan halaman 17).. betapa anehnya pernyataan ini, bukankah di zaman kita ini nama-nama pengajian tinggi dan metodologi pendidikan tinggi kita diambil dari beliau ? Bukankah ini adlah tuduhan tanpa realiti sejarah yang dilakukan oleh penama tersebut yakni Sulaim al Hilaly?

  Sulaim al Hilaly penulis nota kaku itu telah memberi catatan pada Kasyful Asrar terjemahan bahasa Arab  yang dipalsukan itu dengan cacian dan kata-kata kotor yang ditujukan kepada pengarang buku itu Ayatullah Khomeini, ia menuliskan Khomeini sebagai Mulhid, kebatinan, pembohong, pendengki dan fanatik Parsi. Padahal Khomeini tidak pernah menuliskan tulisan sebagaimana yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, sepenuhnya tulisan bahasa Arab itu menjadi tanggungan penerjemah yang telah memalsukanya.

  Kejahatan penerjemah bahasa Arab tersebut terjadi, di saat Khomeini menuliskan penjelasan pada pembaca  bahawa bukunya ditulis dalam bahasa Parsi (Farisiyah) – kata Farisiyah jika diterjemahkan bererti Bahasa Parsi -  tetapi oleh penterjemah Arab dirubah menjadi “Furs” yang berarti Bangsa Parsi, lalu si penulis nota kaki itu mencacinya sebagai pengobar fanatik Persia dan ia menentangnya sambil memberi nama Khomeini sebagai yang punya wahyu-wahyu syetan dan si pandir.

  Dalam buku Kasyful Asrar terjemahan bahasa Arab  dalam setiap halamanya dipenuhi caci maki semacam itu… ini bukan tanpa kesengajaan, kerana dalam setiap lembaran buku itu tersedia bahwan terjemahan yang di palsukan sehingga memberikan bahan untuk mencaci maki penulisnya (Ayatullah Khomeini), sebagai contohnya adalah pada halaman 59 (Kasyful Asrar berbahasa Arab yang di palsukan), Khomeini ketika menjelaskan tentang syahid  ia menuliskan ” Wa dhaha bi kulli wujudihi fi sabilillahi” (dan ia telah mengorbankan semua yang ada di jalan Allah) kemudian oleh penerjemah berbahasa Arab di palsukan sehingga berbunyi “Wa Khasaro ruhahu min ajlillahi ta’ala” (dan ia telah merugikan rohnya lantaran Allah Ta’ala).  Kemudian komentator menentangnya dengan melancarkan caci maki terhadap Khomeini lantaran beliau memandang syahid itu sebagai merugikan rohnya.

  Penerjemah Arab dengan jahat menterjemahkan “Markaz Tasyayyu” yang tertera dengan bahasa parsi yang bererti pusat pengajian Syiah, diputarbalikan ertinya dengan kata mamlaka as syi’ah al kubra yang ertinya Kerajaan Syi’ah Raya (lihat di halaman 90 Kasyful Asrar terjemahan bahasa Arab yang dipalsukan) kemudian komentator nota kaki menentang Khomeini dengan mengatakan : Kaum muslimin seluruh dunia harus mewaspadai Khomeinisme yang tersembunyi di balik baris-baris buku ini”

  Penerjemah Arab dengan jahat menciptakan permusuhan dengan cara membelokan ertinya, Khomeini menuliskan dalam bukunya “an Thariqi al Umum”  yang ertinya dengan cara yang umum yakni pada umumnya atau menurut semua muhaddisin, tetapi penerjemah Arab merubah dengan “an Thariqil ahlul ammah” (menurut jalan Ahlu Sunnah) pemberi catatan pinggir mengatakan bahwa wa yang dimaksud dengan Ammah itu adalah Ahlu sunnah, dan Khomeini telah menghina Ahlu Sunnah. Padahal  dalam buku aslinya Khomaini tidak pernah menyebut Ahlu Sunnah apalagi menghinanya.

  Pemberi nota kaki itu kadang-kadang menerangkan – sekalipun ia sudah terlalu jelas bodohnya – bahawa beliau merasa lebih mampu memahami keterangan-keterangan daripada pengarangnya sendiri, lalu ia memberi komen keterangan pengarangya tentang sebuah hadis Syi’ah, dengan mengatakan “Riwayat yang sudah gugur ini tidak bererti telah diakui oleh Khomeini” (lihat kasyful Asrar terjemahan bahasa arab yang dipalsukan halaman 92)

  Atau kadang ia mengatakan : Semoga Allah tidak memecahkan giginya dalam mendefinisikan tentang Al Bada’, dan si penerjemah memalsukan definisi Al ba’da dengan erti yang tidak pernah tercantum dalam kitab-kitab ilmu kalam dan kemudian dinyatakan itu sebagai pernyataan Khomeini. (Al Bada’ ialah bahwa Allah mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui) halaman 99, dan contoh pemalsuan yang kemudian dinyatakan sebagai pernyataan Khomeini sangat banyak dan tidak mungkin disebutkan semuanya dalam tulisan ini.

  Kini kita kembali membicarakan penerjemah, yang akan memikul beban besar pekerjaan ini, yakni Dr. Muhammad Al bandari, dan kemungkinan namanya itu nama alias yang tentu saja menyandang gelaran Doktor. Tetapi bukan doktor pakar dalam bahasa Parsi dan ilmu-ilmu bahasa Parsi, kerana pengetahuan si penerjemah itu hanya mengetahui bahasa lisan saja. Nama Al Bandari yang dipakai penerjemah itu saya sebut nama alias, mungkin untuk meyakinkan kepada pembacanya, kerana nama al Bandari dipinjam dari seorang tokoh besar ahli Bahasa Parsi Al Fath bin Ali Al Bandari penerjemah Syahnameh Al Firdausi ke dalam bahasa Arab pada permulaan abad ke tujuh Hijriah.

  Saya tidak mampu mengerti, mengapa ia menggunakan nama samaran bersamaan tokoh besar itu? Bagaimanapun buku ini ditulis oleh seorang alim terkemuka dalam suasana tertentu, buku Kasyful Asrar ini ditulis untuk membantah dan menangkis buku-buku tertentu dan menggunakan istilah tertentu pula, yang menghairankan penerjemah  yang bernama hebat ini, tidak mengetahui sedikitpun tentang masalah itu, ini menunjukkan sebagai bukti bahawa terjemahan Kasiful Asrar itu sebagai terjemahan keterlaluan dan penerjemah tidak memiliki pemahaman terhadap yang diterjemahkan baik dari segi permasalahannya mahupun keseluruhan tulisannya. Ada kemungkinan hal ini menjadi penyebab lemah dan bekunya teks bahasa Arab itu sehubungan dengan revolusi yang hebat itu dan dalam segi-segi teks bahasa yang sedang tersiar.

  Buku Kasyful Arar ini telah ditulis oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1942, ketika beliau berusia empat puluh tahun, dan belum mencapai kedudukan sebagai mujtahid dan setelah Shah Reza Pahlevi jatuh, maka mulalah tempoh keterbukaan di negera Iran, maka seorang penganjur nasionalisme Iran memanfaatkan masa itu untuk menyerang Islam. Maka Khomeini menulis bukunya untuk menangkis tulisan-tulisan Ahmad Kisrawi, seorang nasionalis Iran, yang menyerukan secara terbuka  agar bangsa Iran kembali ke bahasa dan agama Iran sebelum Islam. Buku Kasyful Asrar itu juga sebagai tangkisan  tulisan Syai’at Sankalji seorang penganjur pembaharuan madzhab, dan  seorang yang bernama Abil Fazl Galpaigani al Bahaiy dan pengikutnya  yang menyerang Syiah Istna ‘Asyariyah

  Oleh karena fahaman Wahabi pada waktu itu telah merosakkan peninggalan bersejarah Islam, dengan memusnahkan peninggalan-peninggalan Islam dan menuduh peninggalan itu sebagai kuburan. Wahabi juga menyerang dan menggoncangkan Al Azharus Syarif, ketika rombongan utusan Al Azhar dibawah pimpinan rektornya datang kepada Wahabi di tolak kerana dituduh pemuja kuburan. Kaum Wahabi merasa buku Kasyful Asrar yang ditulis Khomeini ditujukan kepada mereka, padahal buku itu  hanya membahas tajuk Ziarah Kubur, Nazar, Istikharah dan syafaat buku itu hanya sekali sahaja.

  Badan yang menyelenggarakan projek terjemahan ini juga tidak mengetahui latar belakang teks aslinya oleh kerana komentator itu bersifat serampang dalam memberikan alasan untuk mengkafirkan Khomeini. Dan penerjemah itu sendiri yang memikul beban dosa paling banyak.

  Pernahkan anda mendengar tentang seorang penerjemah yang menampilkan terjemahan suatu naskah dalam bidang kelilmuan yang tidak dikuasainya, atau melakukan suatu kesalahan kecil dengan mengganti istilah, “riwayah” iaitu istilah fiqh diganti dengan “hikayah”? (halaman 93), atau memutar balik terjemahan suatu teks, yang latar belakangnya sudah diterima dan terpakai dalam masa cukup lama dari kebudayaan Syi’ah, falsafah dan tasawuf.

  Namun tanpa pengetahuan sedikitpun tentang permasalaha yang dibicarakan, beliau menerjemahkan dengan sesuka hati dan mengganti tauhid dengan syirik, tanzih yang berarti menyucikan Allah diterjemahkan menjadi tajdif (penghinaan terhadap Allah). Selain itu. penterjemah menggantikan kalimat “turabul ahya wahibun lil hayati (tanah yang akan memberi kehidupan) dengan at turbatu wahbatul lil hayati” (turbah itu memberi kehidupan) penerjemah mengganti ” turabul” menjadi “at turbatu”, mungkin untuk mengejek umat Syiah yang kebanyakan mereka sujud dalam salatnya di atas sekeping tanah kering yang disebut turbah (lihat halaman 61)

  Penerjemah tidak mampu membezakan antara riwayat “sapi betina Bani israel ” yang menghidupkan kembali orang mati, ketika sebahagian tubuh sapi-yang sudah dipotong-dipukulkan kepada orang mati tersebut (QS Al Baqarah ayat 67-73) dengan  riwayat “anak sapi Samiry” yang telah ia gengam sekepal tanah dari jejak Rasul, kemudian ia masukkan ke dalam mulut sapi, kemudian jadilah patung emas itu anak sapi yang mempunyai suara (QS Thaha ayat 96)

  Yang dimaksud Rasul di sini ialah Jibril, dan riwayat itu merupakan salah satu dari bab-bab tasawuf bahasa Persi, tetapi ia menerjemahkan Rasul itu dengan Nabi, sehingga campur aduklah kedua riwayat itu (lihat hal 62)

  Inilah kejahilan yang parah, yang disandang oleh penerjemah itu tentang semua apa yang bersangkutan dengan keIslaman, kemudian katanya, semestinya Ayatullah Khomeini lah yang mengatakan kekufuran ini, perbezaan pendapat antara kaum muslimin tentang apabila Allah sudah atau belum mempunyai wujud, kemudian ia melanjutkan (apakah ia mencair dalam zatnya ataukah tidak cair, dan apakah mungkin Allah itu suatu jism atau bukan dan seterusnya) (terjemahan halaman 135) . Berdasarkan terjemahan ini, penerjemah hendak menggiring pembacanya bahwa Khomeini telah membuat pernyataan sia -sia itu. Apakah Khomeini menyatakan itu ?

  Sepatah pun tidak ditulis dalam bab itu oleh Khomeini dalam Kasyful Asrar. Di dalam buku asli berbahasa Persia Imam Khomeini menulis sebagai berikut ” namun ada suatu contoh tentang khilaf di antara kaum mulimin, yang berkisar apakah Allah mempunyai sifat-sifat atau tidak mempunyai sifat-sifat, kalau ia mempunyai sifat-sifat apakah sifat-sifatnya ialah dzatnya sendiri, apakah mungkin Allah merupakan suatu raga? (Teks Asli bahasa Persi hal 113) bandingkan antara kedua terjemahan itu.

  Ketika penerjemah itu kebetulan menghadapi permasalahan hukum Fiqhiyah bahawa air menjadi najis meskipun seukuran ujung jarum selama airnya yang kurang dari satu kur, maka ini akan menajiskan keseluruhnya, lantaran si penerjemah tidak memahami erti kata “kur” dan tidak mahu membenahi fikiran beliau untuk mencari ertinya.  Beliau disibukkan dengan urusan yang lebih penting, iaitu pemalsuan teks. (bandingkan kitab terjemahan yang dipalsukan hal 231 dan teks aslinya hal 218) tentang kaedah fiqhiyah :

  “Muqadimat’ul wajibi wajibatun (mukadimah sesuatu yang wajib adalah sesuatu yang wajib), penerjemah mencoretnya sebanyak dua kali (yang pertama pada halaman 244 dan yang kedua di halaman 245) namun saya tidak tahu kenapa penerjemah membuang halaman 265 secara keseluruhan. Khususnya dalam hal yang berkaitan keterangan Ayatullah Khomaini mencanangkan langkah-langkah dalam penanaman dan pertanian padi serta kesulitan-kesulitan yang menyusahkan petani padi. Namun apabila penerjemah itu tidak mengetahui tentang ilmu fiqh, tidak mampukah beliau dengan keluasan ilmunya sebagai sarjana syariah untuk mengalihkan pandangan atau pendapatnya, atau mungkin beliau belum membaca teks itu, kemudian menterjemahkannya ?

  Antara lain yang memperkuat keraguan, ialah, bahawa penguasaan penerjemah akan bahasa Parsi adalah rekaan belaka, dan kebodohanya yang sempurna tentang sejarah Iran.

  Beliau lagi-lagi membuang teks yang memuatkan nama orang yang kejam  dalam sejarah  atau peristiwa yang melatari sejarah tersebut, sebagai contohnya beliau tidak mahu menterjemahkan terjadinya perjanjian kerjasama antara kerajaan Iran dan Inggeris yang kemudian menyengsarakan rakyat Iran,  bahkan dua orang pembunuh kejam Mukhtari dan Ahmadi  yang gemar membunuh rakyat di masa kekuasaan Reza Khan juga dibuang dan tidak beliau terjemahkan. Maka  terjadilah  pembuangan sebahagian besar teks  halaman 283 dari buku yang asli dan  tidak beliau menerjemahkanya, seolah-olah beliau mendukung kejahatan Reza Khan dan setuju dengan kerjasama Kerajaan Iran dengan Inggeris yang ditentang Khomeini itu.

  Tetapi sikap tidak konsisten beliau itu telah membuka pekong kejahatan si penerjemah, di mana beliau telah dengan sengaja mencuri nama besar Al Bandari, penerjemah kata-kata sulit dalam sastera Parsi, tapi beliau memalsukan bahkan menghilangkan asas buku yang ditulis Imam Khomeini tersebut.

  Bila kita katakan, bahawa penerjemah itu menjunjug kejujuran dalam penerjemahan, maka apakah dapat dibenarkan  ketika beliau menerjemahkan ayat  Al Qur’an yang diterjemahkan ke dalam bahasa parsi itu kemudian ia terjemahkan kembali ke dalam bahasa Arab lagi dengan semahunya sendiri tanpa merujuk kepada mushaf Al Qur’an :

  Mari kita perhatikan bagaimana penerjemah Kasyful Asrar memalsukan ayat Al Qur’an, ia menuliskan

  ” Rab-isyrahli shadri wa yassili amri wahlul uqdatan min lisani yafqhu quhi, waj’al mu’ini Haruna akhi fa sydud sa’di bihi waj’allhu syariki”

  (Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, bukakakan buhul tali yang mengingat lidahku sehingga mereka mengerti perkataanku, jadikanlah penolongku Harun, saudaraku, kuatkan lenganku dengannya dan jadikan dia sekutuku) lihat terjemahan bahasa arab yang dipalsukan halaman 158

  Padahal ayat tersebut dalam buku aslinya tertulis sebagaimana yang dimuatkan di dalam QS Thaha yang berbunyi :

  “Qala Rab isyrahli wa yassirli amri wahlul ‘uqdatan min lisani yafqahu qauli waj’alli waziran min ahli Haruna akhi usydud bihi azri waasyrikhu fi amri “(Q Thaha 25-32)

  (Ia musa) berkata “Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, bukakan buhul tali yang mengikat lidahku agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun saudaraku, kuatkanlah denganya bebanku dan persekutukanlah dia dalam urusanku).

  Jika beliau memang tidak bermaksud menerjemahkan suatu nas dari Al Qur’an, mengapa beliau meletakanya di antara dua kurungan ?

  Dihalaman 160 dari terjemahan itu, kita membaca : “Allahumma-b’adni wa auladi ‘an ‘Ibadatil austan (Ya Allah jauhkan daku dan anak-anaku dari penyembahan berhala) dan tentu yang ia maksud adalah ayat :

  Rabbi j’nubni wa baniyya an na’budal ashnam (Tuhanku, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala)

  Dapatkah kita membayangkan, seorang penerjemah yang tidak mahu membuka mushaf (Qur’an) itu agar kita dapat diperlihatkan kebijaksanannya yang luarbiasa, namun hakikatnya beliau memalsukan teks-teks, membuang  maksudnya, yang pada akhirnya ia dapat mengeluarkan kenyataan yang mengkafirkan Ayatullah Khomeini, dan setiap orang akan mengikutinya dalam mengkafirkan Khomeini, sungguh kejahatan yang luar biasa.

  Ya saya merasa berbahagia, wahai tuan-tuan para syeikh yang mulia, dan para ulama terkemuka dengan segala penghormatan dan penghargaan  untuk ikut mendorong dan menjadi mediator saya merasa pula berbahagia, untuk mengingatkan tuan-tuan semua, bahwa tuan-tuan telah tertipu dengan teks yang dipalsukan dan dibohongi, yang serupa dengan bahan-bahan perfilman palsu.. ingin tahu buktinya? Marilah kita bersama-sama membuka bukti itu melalui teks Kasyful Asrar yang asli yang berbahasa Parsi :

  Artikel yang khusus mengenai masalah Akidah, yang oleh pengarangnya di namakan “Tauhid” ialah, sebagaimana yang saya katakan, memuat sebahagian masalah-masalah keIslaman dalam catatan pinggirnya, dan di dalamnya tidak ada pengkafiran terhadap siapapun yang berbeza dengan keyakinan penulisnya (Khomeini)

  Maka jadilah permasalahan kita yang paling pokok sekarang, di zaman keterbelakangan, zaman ikut-ikutan dan zaman minyak ini, dan paling wajar pula bagi penerjemah adalah cukup menukil (memindahkan) apa adanya, tetapi niat dan tujuan buruk itulah yang mendorong penerjemah melakukan perubahan dalam sebahagian teks itu, kemudian beliau membuang apa yang ingin di buang, sehingga muncul serangan terhadap Khomeini, salah satunya adalah masalah Mukjizat, penerjemah telah dengan sengaja memutar belitkan keterangan Khomaini sehingga menjadi keterangan yang tidak logik dan tidak difahami (lihat halaman 66 dan 67 dari terjemahan Kasyfula Asrar berbahasa Arab) di mana beberapa baris keterangannya dibuang sehingga terjemahannya tidak dapat difahami .

  Demikian pula terjadi perubahan melalui pembuangan pengurangan, pada halaman 74 dari teks bahasa Arab yang berlawanan dengan halaman 57  dari terjemahanya itu, yang membuatkan teks bahasa Arab dalam terjemahan itu tidak dapat difahami, itu di lakukan dengan tujuan agar dapat diperkirakan oleh para pembacanya bahawa itu adalah idea penulisnya Khomeini.

  Perhatikan pula, ketika penerjemah itu membuang keterangan di halaman 61 setelah keterangan ” kami persilakan kalian bertanya kepada siapapun dari orang Syiah Istna Asyari, dan keterangan yang dibuang adalah “kami tidak bertanggungjawab tentang Syiah yang lain” (pada tekas asli bahasa Parsi halaman 57), kita tidak mampu mengatakan bahwa pembuangan itu bukan tanpa maksud bahkan lebih kepada kecenderungan sebagai kesengajaan penterjemah. Hal itu tidak lain adalah agar pembaca menyimpulkan bahwa Syi’ah Itsna Asyary  dipersamakan dengan Syi’ah Ghaliyah (ekstrim)

  Demikian pula halnya, jika ada isi dari kitab itu yang bercanggahan dengan pegangan yang dipegang oleh penterjemah, maka beliau dengan sengaja akan membuang keterangan berkaitan, malah jika beliau tidak memahami taswiyah dan tasnim dalam suatu diskusi tentang masalah bangunan kuburan lalu beliau akan membuang seluruhnya (hal 85)

  Demikian pula saya tidak memahami, mengapa beliau membuang enam baris  dalam halaman 96 tidak lain kerana baris-baris itu berisi pujian dan sanjungan terhadap Al Qur’an Karim? Anda dapat melihat bahwa penerjemah tidak senang pada penulis Kasyful Asrar yang tampak sangat mencintai Al Qur’an.

  Fakta Kasyful Asrar terjemahan Arab menunjukan, bahawa hampir setiap halaman dari terjemahan tidak ada yang bebas dari pembuangan dan pemalsuan.  Maksud dan tujuan dari pembuangan itu adalah memalsukan dan memperjauh terjemahan dari teks aslinya, dalam masalah Imamah misalnya  terdapat banyak sekali bahkan dikatakan seluruhnya dipalsukan oleh penerjemah, berikut catatan kami :

  1. Pandangan pemikiran Khomini tentang Imamah, wilayah, wasiyat dan khilafah dinyatakan sebagai hasil pemikiran dan ijthad Khomeini, padahal pemikiran itu sudah ada sebagai peninggalan Syiah seribu tahun silam, kerana ada tujuan politik maka Khomeini dinyatakan sebagai pencipta fahaman itu.

  2. Surat saya ini berkisar kepada penerjemahan semata-mata dan menilai dekat atau jauh perbezaan kitab terjemahan  dengan kitab aslinya yang berbahasa Parsi. Ia merupakan diskusi ilmiah yang memuat nurani ilmiah pengetahuan di negeri kita ini, tetapi penerjemahan itu telah menghilangkan nurani keilmiahan.

  Nota Ibnu Azmi: 

  Seterusnya Dr. Ibrahim dalam isi berikutnya menyambung perbahasan satu per satu perbezaan dan penyelewengan oleh penerjemah al kazzab itu. Oleh kerana ia terlampau panjang, maka tidak praktikal bagi saya untuk memuatkan semuanya.Beliau sudahi perbahasan beliau dengan ayat berikut: 

  Nah, kemudian : Apa dan bagaimana pendapat tuan-tuan para pembahas, para peneliti dari kalangan doktor, para syeikh, ustaz dan para pelopor konferensi, yang telah mengutip dari buku yang penuh kebohongan dan kepalsuan ini dan menggembar-gemborkanya ? Adakah diantara mereka yang menyanggahnya ?

   

  Dr Ibrahim Ad dasuqi Syata

  Rektor Bahasa-Bahasa dan Sastra Timur

  Fakulti Sastera Universiti Kairo

   

  Kesimpulan

  Cukuplah dengan sedikit isi surat di atas, saya menyimpulkan, bahawa Kitab Kasyful Asrar telah banyak diselewengkan isinya agar dapat dijadikan hujah terhadap Syiah, masakan tidak, ulama mereka sendiri menulis perkara ini.

  Sukar sekali untuk saya menjelaskan kepada para pendebat yang menggunakan hujah dari buku ini ketika perdebatan, cuma apa yang boleh saya cadangkan hanyalah berikut:

  Wallahualam


  Renungan:
  Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara,
  karena itu damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat: 10).