Surat Terbuka Kepada PM Malaysia

Klik di sini: TERBUKA KEPADA YAB PERDANA MENTERI MALAYSIA 2016: PERMOHONAN
PENGGANTUNGAN, KAJIAN SEMULA DAN PEMBATALAN FATWA KEBANGSAAN,
FATWA DI PERINGKAT NEGERI-NEGERI SERTA ENAKMEN TATACARA JENAYAH
SYARIAH BERHUBUNG PENGHARAMAN MAZHAB SYIAH IMAMIYYAH (JA‘FARI)
MALAYSIA SEBAGAI PENJENAYAH DISUSULI DENGAN PENGIKTIRAFAN RASMI
SEMULA SECEPAT MUNGKIN BERASASKAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN SEBAGAI
THE SUPREME LAW OF THE FEDERATION.