[ LAMAN UTAMA][Perbahasan Ilmiah]
Fitnah Terhadap Syi'ah:Mazhab syiah sering didakwa sebagai sesat, menyelewengkan al-Qur'an, mencaci sahabat, dan sebagainya. Adakah dakwaan ini benar atau fitnah semata-mata?
[Sila baca selanjutnya...]
Artikel:
Surat Terbuka Kepada PM
Dialog Imam Ali as dengan khalifah Abu Bakar
Dialog Imam Hasan as dengan Muawiyah
Surat Umar Kepada Muawiyah
Pelajaran Tauhid
Ismah Nabi Muhammad SAWAW
Hidayah al-Qur'an: Imam Ma'sum
Sejarah Pergerakan Wahabi
Sifat Mukmin
Polemik dalam akhbar Watan 1989
Persamaan dan Perbezaan Antara Sunnah dan Syiah
Taqiyah
Khutbah Rasul di Ghadir Khum
Ibn Saba'
Kekafiran Majoriti Sahabat Mengikut Bukhari & Muslim
Aqidah Syiah Tentang Isu Tahrif al-Qur'an
Imam Mahdi; Berita Gembira Dalam al-Qur'an
Kehidupan Imam Ja'far al-Sadiq
Keadilan Dalam islam
Keadilan Menurut Imam Ali AS
Ahlul Bayt AS Untuk Lima Orang
Dalil Kesatuan Siyaq Dalam Ayat 33, Surah Al-Ahzab
Fatimah Az-Zahra AH Pemimpin Wanita di Syurga
Keutamaan Hadith al-Kisa
Hadith-hadith Sahih Yang Mewajibkan Ikut Ahlul Bayt AS[Petikan dari buku Akhirnya Aku Temui Kebenaran]
Masalah Percanggahan Dalam Periwayatan Hadith Nabi SAWAW
Syiah Solat Tiga Waktu?